วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

อบรมเว็บบล็อก

สวัสดีครับผมนายชิดชัย ทองโบราณ วันนี้ไดลงมือเขียนบันทึกประจำวันวันแรก ซึ่งวันนี้ผมก็ได้เข้าร่วมอบรมเป็นวันที่ 3 วันสุดท้ายแล้ว ซึ่งการอบรมเป็นการอบรมเรื่องอะไรนั้นเด๊ยวผมจะเล่าให้ฟังดังนี้ และจะมีภาพของการอบรมให้ดูด้วยครับ
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรม WEBLOG ให้แก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2552 ที่ห้อง Lab 7 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดย ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ เป็นวิทยากร